Course curriculum

  1. Wolne rodniki i stres oksydacyjny... czyli właściwie co?

  1. O reakcjach wolnych rodników z cząsteczkami biologicznymi słów kilka

  2. W jaki sposób wolne rodniki są unieszkodliwiane

  3. Rola stresu oksydacyjnego w patogenezie wybranych chorób

  4. Quiz końcowy

  1. Podziękowania

About this course

 • Free
 • 6 lessons

Odkryj swój potencjał